Tjänster

Vad kan vi hjälpa och stötta dig med?

Att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete i sin verksamhet är viktigt för att behålla och attrahera nya medarbetare och få en
organisation att prestera för att nå sina mål. Genom att arbeta systematiskt med den organisatoriska, sociala och fysiska
arbetsmiljön blir arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Företagshälsovården är en expertresurs som anlitas som stöd för att lyckas med detta. Vilka delar/insatser som behöver
upphandlas/köpas från företagshälsovården varierar för olika organisationer och företag beroende på vilka mål som satts
upp för verksamheten.

Godkänd företagshälsa

Vi är av Försäkringskassan en godkänd företagshälsa och har samtliga inom företagshälsovård ingående kompetenser. Detta innebär bl a att du som arbetsgivare har möjlighet att söka bidrag för en del av de tjänster vi utför. Vi är även samarbetsparterner och underleverantör till andra rikstäckande företagshälsor.

Kvalitetssäkrad

Vi arbetar enligt riktlinjer från Mynak (myndigheten för arbetsmiljökunskap), Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.
I vårt arbete strävar vi efter att alltid ha helheten i fokus, både den fysiska och psykosociala, oavsett om vi arbetar med
organisation, grupp eller individ. Företagshälsovården är en neutral part.

Som avtalskund får du:

  • Snabb tillgång till stödinsatser.
  • Planering, uppföljning och återkoppling på genomförda insatser som ett stöd i det egna arbetsmiljöarbetet.
  • Branschspecifika nyheter inom arbetsmiljö – vi bevakar och håller dig uppdaterad.
  • Regelbundna föreläsningar inom arbetsmiljöområdet – olika teman.
  • Rabatterat pris på våra tjänster.